#theater#nl

het werknetwerk

STICHTING DYNAMISCH ARCHIEF (DNA)
Het WerkNetWerk voor individuele creatieven en cultuurproducerende instellingen

De Portal Scenografen.nl*

DNA is in 2019 opgericht op verzoek van Stichting Theater in Nederland (TiN.nl).
Doel is om op cooperatieve wijze de archivering en ontsluiting van werken, documenten en audiovisuals mogelijk te maken. Met de op die manier verzamelde gegevens wordt de geschiedenis en de toekomst van de podiumkunsten vanuit verschillende perspectieven vastgelegd.
(lees meer)

PodiumKunst.net en Dynamisch Archief
"De podiumkunstensector bestaat uit vele kleine en middelgrote organisaties die sterk gericht zijn op hun kerntaak, en uit zzp’ers. Zij hebben meestal geen beheersystemen. PodiumKunst.net stelt een Handleiding digitaal ontsluiten collecties op en schrijft een archiveringsprotocol voor zzp’ers. Dit gebeurt in samenwerking met Scenografen.nl (van Stichting Dynamisch Archief), een platform waarmee freelance decorontwerpers en bijvoorbeeld spelers of schrijvers hun materiaal systematisch kunnen bewaren, ontsluiten en presenteren als online portfolio."
(lees meer)

De Theaterkrant over DNA
28 juni 2021, Guido Jansen: Vakantiefoto's en verhalen vertellenhoe je je archiefmateriaal bewaart en inzet


 

DYNAMISCH ARCHIEF 
Voor gebruik als privé archief of het digitaal ontsluiten van analoge instellingsarchieven.
Archiveren tijdens de productie met de projectmodule garandeert de actualiteit van uw archief. Niet meer archiveren en publiceren achteraf, maar direct tijdens het maakproces ("archiveren by design").
(lees meer)


DE MAKER ALS BRON / VOORDELEN VAN EEN EIGEN DIGITAAL ARCHIEF / RESULTAAT

Bottom-up tegenover top-down.
De archieven worden door de deelnemende kunstenaars zelf onderhouden.
(lees meer)


DE VIER BELANGRIJKSE GEBRUIKERSGROEPEN

Samen vormen zij het actuele archief. Elke gebruikersgroep heeft haar eigen specifieke 'rechten' en eigen back-office interface.
De individuele deelnemers en gezelschappen zorgen samen voor verrijking van voorstellingen waar ze aan mee hebben gewerkt in verleden en -vanaf het moment dat de verantwoordelijke producent een nieuwe productie invoert- aan heden en toekomst.
(lees meer)


PROJECTPLATFORM

Het platform staat open voor alle leden. Een project wordt gestart en onderhouden door de 'Moderator' of 'Administrator'. Gegevens kunnen hier binnen de groep worden gedeeld. Het resultaat is gearchiveerd en kan (geselecteerd) toegankelijk worden gemaakt voor naslag of studie.
(lees meer)

OPENING VAN DE EVENT AGENDA
De EventAgenda.eu opent binnenkort officieel de index van culturele organisaties. De index toont voornamelijk Nederlandse theaters, producenten, musea, gezelschappen en een variëteit van culturele instellingen. 
(lees meer)


*)
ANDERE PORTALS
DNA beheert de portal Scenografen.nl waar alle vakgebieden van de podiumkunsten samenkomen. Daarnaast zijn voor de individuele kunstenaars, ontwerpers en musici die niet in de podiumkunsten werkzaam zijn, eigen publieks portals opgericht.
Alle personen die werkzaam zijn in de cultuursector kunnen deelnemen en zich inschrijven.

INSCHRIJVEN Privé

INSCHRIJVEN Organisatie