scenario 2024

XR museum

Scenography.World is the public space that shows the different facets of scenography in theatre, art, design, politics, daily life, AI and more.. 

 


 

Scenography.World

Het XR Museum Scenography.World met een VR binnenruimte die plaats biedt aan tentoonstellingen, concerten, performances, ballet en scenisch werk dat door beeldmakers en curatoren wordt gearchiveerd in het DynamischArchief.nl (DNA).

 

Museumplein, Amsterdam


 

VR Reconstructie stedelijk museum

 

Op basis van plattegrond en foto's van de International Theatre Exhibition 1922 wordt de eerste 3D versie gebouwd:


Uitvoering: Tijm Lanjouw, 4D research Lab UVA


RECONSTRUCTIE: THE INTERNATIONAL THEATRE EXHIBITION, STEDELIJK MUSEUM, 1922
De tentoonstelling met ruim vijfennegentig ontwerpers en architecten uit twaalf landen, vertegenwoordigers van scenografie en/of architectuur in de eerste decennia van de twintigste eeuw met namen als Adolphe Appia, Léon Bakst, Hendrick Berlage, Lovat Fraser, Firmin Gémier, Nathalie Gontcharova en Edward Gordon Craig. Read more

UITVOERING
UVA theaterwetenschap, Allard Pierson theatercollectie, Stedelijk Museum, 4D Research lab UVA, Rooftop Immersive Studio, DynamischArchief.nl, Jedan Tutuhatunewa, Autres Directions en ArchiveTech.net.
De reconstructie wordt mede ondersteund via de KIEM regeling. 

APOCALYPSE 2024

VR RECONSTRUCTIE VAN DE TENTOONSTELLING APOCALYPSE IN HET STEDELIJK MUSEUM 2023
Vijf decennia kunstenaarschap van multitalent Felix de Rooy (Curaçao, 1952) met film, theater en beeldende kunst in talloze vormen: van schilderijen tot assemblages en van (digitale) collages tot wandkleden. De Rooy was zijn tijd ver vooruit en onderzocht onderwerpen die vandaag de dag nog steeds relevant zijn, waaronder de impact van het koloniale verleden, het alledaagse racisme en de betekenis van Afro-Caribische en queer-identiteiten in de kunst.

UITVOERING
Charl Landvreugd, Floris Guntenaar, René Wissink, Stedelijk Museum, Stichting Felix de Rooy, Rooftop Immersive Studio en DynamischArchief.nl.
De VR expositie wordt mede ondersteund door het Mondriaan Fonds.


 

STATE OF THE ART 2025

SYMPOSIUM EN TENTOONSTELLING 'STATE OF THE ART' 2024 / 2025
Een geselecteerde groep van 7 scenografen wordt door Theaterwetenschap UVA uitgenodigd om hun visie in het XR Museum te presenteren.

UITVOERING
Theaterwetenschap UVA, Allard Pierson theatercollectie, Rooftop Immersive Studio en DynamischArchief.nl.


 

IMMERSIVE STORIES 2025

Kunstenaars van nu die reflecteren op werk, ideeën en visies van 96 Avant Garde Kunstenaars uit de periode 1920 en op basis daarvan hun eigen verhaal vertellen. Hun visies en nieuwe beeldtaal worden getoond in de VR gereconstrueerde zalen van het Stedelijk Museum. 

Een verhaal dat zich uitstrekt over honderd jaar theatergeschiedenis, te beginnen met  de Avant Garde van 1922, met daarna de sprong naar het heden, het jaar 2023, en dan verder naar het jaar 2025 en ‘onwards’.

HET IS DE SCENOGRAFIE -DE BEELDTAAL- DIE DE KERN VORMT VAN DIT NARRATIEF
Tussen storyboard en resultaat, de immersive technologie en de misschien wel ongewenste inmenging van AI laten ons zien hoe beeldtaal in vorm en gebruik is veranderd. De hedendaagse beeldvormers, gekozen op hun multidisciplinaire werk, kwaliteit en visies vertellen het verhaal met eigen beelden in de tentoonstelling 2025, in hetzelfde Stedelijk.
Dear beloved friend, van Studio Dries Verhoeven, foto copyright Willem Popelier 


 

 

Opening


Het ontwerp en de bouw van het XR Museum Scenography.World en de inrichting met als eerste voorbeelden de virtuele exposities in 2024.

RESERVEER EEN GRATIS TICKET VOOR DE OPENING 


 

 

Deelname

Leden van DNA kunnen, door gebruik te maken van een eigen archiefomgeving, onder eigen beheer VR exposities vormgeven en publiceren.

SUBSCRIBE 


 

 

SATELLIETEN

Centraal geplaatst op het Museumplein in Amsterdam, bouwen we satellietversies voor andere locaties.

De Amsterdamse Poort


 

Dynamisch Archief (DNA)

DynamischArchief.nl, de database voor kunstenaars- en ontwerpersarchieven vormt, dankzij de invoer van beeldmateriaal en metadata door zelfstandige beeldvormers, de basiscollectie voor het samenstellen van de eerste XR exposities.
De door 4D research lab en Rooftop Immersive Studio gebouwde 'Toolset' voorziet ook in koppeling met andere Collectiebeheerssystemen.

TOP DOWN
Gecureerde tentoonstellingen, waarvan de eerste drie hier kort worden toegelicht, vormen het DNA open source XR Museum.

BOTTOM UP
Individuele beeldvormers kunnen zelf exposities in eigen galerie presenteren.


 

 

 

Scenography.World tentoonstellingen worden samengesteld uit de database van het Dynamisch Archief (DNA),
sponsored by ArchiveTech.net & CrossmarX