Organization: Theater na de Dam

 

 

Type of organization
Producer
Logo

Companies listed can edit their own data.
Request access? SUBSCRIBE

 

Name
Theater na de Dam
Address
Kleine-Gartmanplantsoen 10
City
Amsterdam
Province NL
Noord-Holland
Country
Netherlands
Location Type
Office
Zip code
1017 RR
Information

Stichting Theater Na de Dam

Op de avond van de Nationale Dodenherdenking op 4 mei om 21.00 uur zetten theatermakers en artiesten in heel Nederland zich in om deze dag van extra betekenis te voorzien. Elk jaar spelen gelijktijdig meer dan honderd voorstellingen die ieder op hun eigen manier betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog.

Nieuwe voorstellingen
Theater Na de Dam benadert elk jaar theatermakers met de vraag of zij speciaal voor 4 mei een nieuwe voorstelling willen maken die een actueel perspectief biedt op de Tweede Wereldoorlog en de wereld van vandaag. Eerder waren dat onder andere Nina Spijkers, Pierre Bokma, Igone de Jong, Nasrdin Dchar, Wende & Typhoon en Orkater. Deze voorstellingen zijn in het programma terug te vinden als eigen producties.

Jongeren en Theater Na de Dam
Jongerenvoorstellingen vormen een wezenlijk onderdeel van Theater Na de Dam. Jongeren verdiepen zich samen met theatermakers in de geschiedenis van hun wijk ten tijde van de Tweede Wereldoorlog en interviewen ouderen uit de buurt over hun herinneringen. Die gesprekken gebruiken zij als basis voor hun voorstelling.

Missie
Theater Na de Dam wil dat de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog onderdeel blijven van ons gedeelde erfgoed. Het doorgeven van deze belangrijke verhalen en ze in perspectief plaatsen is onze kern. Wij doen dat met de kracht van theater, op podia, in scholen, in media en in gesprek en debat.

Visie
Cultuur is gebouwd op het doorgeven van verhalen. Dit immateriële erfgoed is van oudsher hoe we als mens leren waar we vandaan komen, wat ons helpt onszelf en de ander te begrijpen en ons richting geeft over wie we willen zijn.

Information English

Theater After the Dam Foundation

On the evening of the National Remembrance Day on May 4 at 9 p.m., theater makers and artists throughout the Netherlands are committed to providing this day with extra meaning. Every year, more than a hundred performances are played simultaneously, each relating to the Second World War in their own way.

New shows
Theater Na de Dam approaches theater makers every year with the question whether they would like to create a new performance especially for May 4 that offers an up-to-date perspective on the Second World War and today's world. Previously these included Nina Spijkers, Pierre Bokma, Igone de Jong, Nasrdin Dchar, Wende & Typhoon and Orkater. These performances can be found in the program as own productions.

Youth and Theater After the Dam
Youth performances are an essential part of Theater Na de Dam. Together with theater makers, young people delve into the history of their neighborhood during the Second World War and interview older people from the neighborhood about their memories. They use these conversations as the basis for their performance.

Mission
Theater Na de Dam wants stories from the Second World War to remain part of our shared heritage. Passing on these important stories and putting them into perspective is our core. We do this with the power of theatre, on stages, in schools, in the media and in conversation and debate.

Vision
Culture is built on the passing on of stories. This intangible heritage has traditionally been how we as humans learn where we come from, which helps us understand ourselves and the other, and gives us direction about who we want to be.